Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Spidex bv

Website onder voorbehoud van Fouten in voorraad en prijzen.
Promotie's en Acties zijn niet verenigbaar met verdere  kortingen/Gratis artikelen.  
De afbeeldingen zijn louter informatief en niet bindend.

Alle vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW en wettelijke taksen (Recupel, Bebat).
Tenzij andere schriftelijke overeenkomst en uitdrukkelijk vastgesteld zijn onze facturen betaalbaar contant en zonder korting.
Elke laattijdigheid in betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% jaarlijks mee,
evenzeer zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de laattijdige betalingen verschuldigd zijn met een minimum van 40€.
Bij eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd.
Elke klacht betreffende de geleverde goederen , herstellingen , plaatsingen of facturen via de webshop , in de winkel
of ter plaatse dienen schriftelijk gedaan te worden binnen de 8 dagen na ontvangst.
Een laattijdige klacht kan geen aanleiding meer geven tot enig recht op schadevergoeding.
Alle door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan.
Het vervoer wordt gedaan op risico van de koper.
De toestellen vallen onder fabrieksgarantie bij normaal gebruik, d.w.z. dat de componenten en vervangingsonderdelen
onder waarborg vallen, maar niet de werkuren en transport.
Bij het retourneren en valse meldingen van defecten zal resulteren in een administratieve kost van 12 %
Schade veroorzaakt door de klant en door verkeerd gebruik vallen niet onder waarborg.
Defecten veroorzaakt door het wijzigen van soft-of hardware vallen niet onder waarborg.
We zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik noch voor het aanpassen of veranderen van software
en/of hardware van satelliet TV ontvangers , ci modules en computers.
Afregelingen van ontvangers en schotel installaties vallen niet onder waarborg.
Schade door storm, onweer of overstroom vallen niet onder waarborg.
Wij zijn niet aansprakelijk bij levering van abonnementen voor programma onderbrekingen of programma
stopzetting veroorzaakt door de organisatoren.
Wij zijn niet aansprakelijk voor onderliggende problemen , defecten bij hardware , software , computers , herstellingen. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele prijswijzigingen of foutieve vermeldingen.

Afdrukken